Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

W prestiżowym amerykańskim piśmie "The Polish Review", 2018, No. 3, ukazała się recenzja z naszej publikacji

Zapraszamy do zapoznania się z  listopadowymi nabytkami Biblioteki.

 

 

Rocznik: LXXII (320-321)
Spis treści
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 40 zł

  

 

 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w Sali im. Juliusza Starzyńskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Majerczyk pt. Tradycje muzyczne Zagórzan. Promotorem jest prof. Zbigniew Przerembski z Uniwersytetu Wrocławskiego,

Instytut Sztuki PAN zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 15.00 w Sali im. Juliusza Starzyńskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wacławek pt. Twórczość Czesława Mystkowskiego w kontekście sztuki środowiska artystycznego Indii Holenderskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotorem jest dr hab. Anna Wierzbicka z Instytutu Sztuki PAN,

12 grudnia (środa) o godz. 11.00 w Sali im. Juliusza Starzyńskiego rozpoczną się warsztaty Pracowni Fotografii i Rysunków Pomiarowych IS PAN "Ochrona, digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zasobu archiwalnego".

Dn. 13 grudnia 2018 r., godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26. Program obrad

2018 nr 3
Rocznik: LXIII (250)

Spis treści

Cena: 18 zł
 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
   

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.