Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności
29 listopada 2022 (wtorek), godz. 13:00 (ONLINE), dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Między Polską a Francją – działalność Marii Modrakowskiej. Spotkanie na platformie Microsoft Teams

30 listopada b.r. (środa), godz. 16:30 odbędzie się spotkanie zatytułowane MUZYKA W POLSCE XVI-XXI WIEKU z udziałem autorów, członków redakcji i gości. Celem spotkania jest prezentacja najnowszego zeszytu kwartalnika (2022/3

Celem projektu FBC-TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych w zakresie wyszukiwania obiektów cyfrowych na podstawie zawartości tekstowej i nutowej.

W dniu 2 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kluz pt. Korneccy, rodzina artystów i jej działalność w Małopolsce od połowy XVIII do połowy XIX wieku. Promotorem jest prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa,

W dniu 7 grudnia 2022 roku o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Wincenciak pt. "Kino" Władysława Hasiora. Intertekstualność i performatywność w kontekście slajdów z archiwum artysty. Promotorem jest dr hab. Marta Leśniakowska, prof. IS PAN.

W dniu 13 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Fedorowicz-Jackowskiej pt. Nieuznana rewolucja. Studium historyczne i bibliograficzne publikacji ilustrowanych fotograficznie na ziemiach polskich (1856-1883). Promotorem jest dr hab. Ewa Manikowska,

Numer 119 (2022) nosi tytuł "(Nowa) teoria filmu".

Zobacz zawartość tomu.

Rocznik 67 (2022) nr 3 (266)
Spis treści

Wersja elektroniczna

 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Biuletyn Informacji Publicznej