Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

Instytut Sztuki PAN otrzymał w najnowszej ocenie parametrycznej ponownie najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju (na 993 oceniane). Zob. komunikat MNiSW

Rocznik: LXXI (318)

Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł

  

 

 

Zakład Historii Sztuk Plastycznych zaprasza serdecznie na seminarium (5.12.2017 o godz. 11) z okazji 500-lecia Reformacji.

Instytut Sztuki PAN zaprasza na konferencję naukową "KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET", która obędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 w Sali Konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 26. Zob. PROGRAM

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN i Redakcja Kwartalnika „Muzyka” zapraszają na prezentację zeszytu specjalnego poświęconego pamięci Krzysztofa Biegańskiego dn. 12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 17.00, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich
 

Dn. 14 grudnia 2017, godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki

 
 

 

   
   

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.