Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

W dniu 13 maja 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiktorii Wojtyry pt. W obronie spraw przegranych. Kontr(f)aktualność narracji biograficznych w polskim teatrze XXI wieku.. Promotorem jest prof. dr hab. Krystyna Duniec z Instytutu Sztuki PAN,

W dniu 18 maja 2021 roku o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja Baliszewskiego pt. Kolorowe reprodukcje malowideł antycznych z pracowni rzymskich (około 1770-1800) i ich rola w szerzeniu "dobrego smaku". Promotorem jest prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa z Instytutu Sztuki PAN,

27 maja, godz. 10:00, sympozjum on-line „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: wokół rękopisu Mar. F 406 z Biblioteki Gdańskiej”. Program w załączniku.

Link do wydarzenia

Nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022 rozpocznie się w lipcu 2021 i potrwa do końca września. Do wyboru specjalizacje: historia sztuki, sztuka nowoczesna, muzyka, film, teatr. Zapraszamy!

Rada Naukowa IS PAN na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. wyraziła poparcie dla wspólnej uchwały 25 Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN dotyczącej projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim. 

Z opóźnieniem zapraszamy do zapoznania się z listą marcowych nabytków Biblioteki.

Zeszyt 2021 nr 1

Spis treści

 
 

Ameryka Łacińska: archiwa utopii, praktyki oporu. Amereida 

2020/4
Rocznik: LXXIV (331)
Spis treści
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł

Zapraszamy do lektury!

  

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Banery
Zarządzenia Dyrekcji IS PAN

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i Zarządzeniem Dyrekcji IS PAN z dnia 16.03.2020 r. kontakt z sekretariatem instytutu dostępny jest wyłącznie drogą mailową (ispan@ispan.pl).

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora, w związku z  rozprzestrzenianiem się epidemii Coronawirusa (COVID-19), Biblioteka i Zbiory Instytutu Sztuki PAN  pozostają niedostępne do odwołania.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Projekty międzynarodowe


Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. płac.

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Podstawowych Historii Sztuki Instytutu Sztuki PAN

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora Instytutu w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

Biuletyn Informacji Publicznej