Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

Numer 105-106 (2019) nosi tytuł "Kino wobec transformacji ustrojowych".

Zobacz zawartość tomu.

Muzyka polska za granicą, t. 2: Między Warszawą a Paryżem (1918−1939), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak (eds.), Warszawa 2019 Instytut Sztuki PAN

Przyszli doktoranci Szkoły Doktorskiej Anthropos będą mogli wziąć udział w międzynarodowej wymianie stypendialnej w ramach programu PROM finansowanego ze środków, które IH PAN otrzymał w konkursie zorganizowanym przez NAWA.

Zapraszamy do przejrzenia nabytków Biblioteki z sierpnia.


Rocznik: 64 (253)


Spis treści

 

Dn. 19 września 2019 r., godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26. Program obrad

„AMERICAN DREAM”. POLSCY TWÓRCY ZA OCEANEM, zorganizowana przez Zakład Muzykologii IS PAN.
15–16 października 2019, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26, Sala konferencyjna im. Sobieskich, zob. program. Zapraszamy!
 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
   
 


 

Banery
Konkursy

Dyrektor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowiska adiunktów w Zakładzie Historii Sztuk Plastycznych, Zakładzie Badań Podstawowych Historii Sztuki, Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuk Wizualnych, Zakładzie Muzykologii, Zakładzie Historii i Teorii Teatru. Informacje o procedurze konkursowej załączone są poniżej.

Projekty międzynarodowe


Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.