Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności
Szanowni Państwo,
Decyzją Dyrekcji Instytutu Sztuki PAN sekretariat będzie nieczynny dn. 27.05.2016 r. (piątek).

Serdecznie zapraszamy na seminarium Pracowni Etnomuzykologii ISPAN pt. "Kultura chrześcijańska i folklor we współczesności - bułgarsko-polskie paralele", z udziałem prof. Natalii Rashkovej z Bułgarskiej Akademii Nauk, które odbędzie się 31 maja (wtorek) w Instytucie Sztuki PAN. Zobacz szczegółowy program seminarium

Dn. 1 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Sobieskich (ul. Długa 26) publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Koszalińskiej pt. „Nie potrafiłem oddzielić mego tworu od mojej osoby”. Teatralizacja życia i jej wpływ na twórczość na przykładzie Augusta Strinberga i Ingmara Bergmana. Promotorem jest prof. dr hab. Lech Sokół (IS PAN).

Instytut Sztuki PAN uruchamia w roku akademickim 2016/2017 Studia Podyplomowe „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”. Otwarcie rekrutacji: 15 maja 2016 r.  zob. więcej

Dokumenty należy składać do 14 lipca b.r. osobiście lub listem poleconym na adres:
Sekretariat Studium Doktoranckiego, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa (zob. też stronę Studium Doktoranckiego IS PAN). Kandydaci zobowiązani są do wcześniejszego skontaktowania się z wybranym promotorem.

 

Zespół "The Sixteen" (dyr. E. Dougan) dokonał pierwszego nagrania kompletnej wersji Missa super Iniquos odio habui Marenzia, odnalezionej przez Barbarę Przybyszewską-Jarmińską, a także utworów Pacellego z przygotowanej przez nią edycji Sacrae cantiones wydanej w instytutowej serii Monumenta Musicae in Polonia

 

Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture. Warszawa 2016 Liber Pro Arte

Księga dedykowana jest prof. Elżbiecie Witkowskiej-Zarembie

 

Konsorcjum muzykologów otrzymało grant badawczy „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe” (SoundMe). Kierownikiem grupy polskiej jest dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN. Oprócz Instytutu Sztuki PAN w grancie wezmą udział badacze w uniwersytetów w Utrechcie, Cambridge, Heidelbergu i Pradze.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki

 

 

       

 


 

Banery
Konkursy

Required qualifications

• PhD in musicology
• proven experience in research into 15th- and 16th-century music
• familiarity with issues in research into the musical culture of Italy and Central Europe 
• proficiency in English (knowledge of Polish is not essential, but will be an asset)
• ability to work as part of an international team
 
Wydarzenia

Międzynarodowy projekt HERA (Humanities in the European Research), w którym bierze udział dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN. Kierownik projektu: Prof. Vjera Katalinić (Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk, Zagrzeb). Zob. też blog MUSMIG

W ramach priorytetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru"  w Zbiorach Specjalnych/Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN została rozpoczęta digitalizacja unikalnego zespołu recenzji i esejów teatralnych z prasy polskiej z lat 50.–90. XX w.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.