Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952. Opr., wstęp i komentarze M. Sieradz. Warszawa 2016 s. 345. ISBN 978-83-65630-18-6


 

Dostępna jest już lista lutowych nabytków bibliotecznych. W zakładce Biblioteka można przejrzeć również wcześniejsze wykazy nabytków.

IS PAN oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie mają zaszczyt zaprosić historyków sztuki – doktorantów i młodych naukowców, do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności (Warszawa, 18–19 maja 2017 roku).

Przedłużony nabór na Studia Podyplomowe w specjalizacji Historia muzyki z elementami współczesnej kultury muzycznej. Początek zajęć 4/5 marca 2017 roku. Szczegóły w zakładce rekrutacja

Dn. 28 lutego 2017, godz. 11:00, IS PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich. Mgr Bartłomiej Gembicki wygłosi referat „Havete veduto che vi sia segni del cantar a dui chori?” Muzyka i autorytet ksiąg liturgicznych w kościele św. Marka w Wenecji. Prowadzenie seminarium: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN. Zob. zaproszenie

W piątek 3 marca 2017 o godz.12.00 w Zakładzie Historii i Teorii Teatru odbędzie się spotkanie z Jackiem Kopcińskim, autorem zbioru esejów Powrót "Dziadów". Dyskutować będziemy o twórcach, którzy zdaniem autora "odważnie poszerzają granice poznania i ludzkiego doświadczenia". Zapraszamy!

 9 marca 2017 (czwartek), godz. 11.00, Zakład Historii i Teorii Teatru
Janusz Dziewiątkowski: Stań badan i źródła do dziejów radia artystycznego w Polsce.

Joanna Krakowska, PRL. Przedstawienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Teatralny, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64822-82-7

 

 

 

 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
       
       
         

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.