Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

     IS PAN to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

     W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Najbliższe seminarium odbędzie się 15 kwietnia (WYJĄTKOWO we WTOREK) o godz. 12:00. Referat pt. Magnificentia principis. Działania artystyczne Henryka Bruhla w ramach budowy swojej pozycji w Rzeczypospolitej wygłosi dr Anna Oleńska

Uprzejmie informujemy, że dnia 18.04.2014 r. (Wielki Piątek) Sekretariat Instytutu Sztuki PAN będzie nieczynny.

22 kwietnia 2014 Prof. Anna Zeidler-Janiszewska (SWPS), Mit powszechnej kreatywności (m.in. o spektaklu Jackson Pollesch), godz. 11.00
22 kwietnia 2014 Dr. Karolina Kosińska (IS PAN), Realizm społeczny czy socrealizm? O "czarnej serii" polskiego dokumentu i brytyjskim ruchu dokumentalistów "Free cinema", godz. 13

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "SHAKESPEARE 450, czyli Jak nam się podoba", dn. 23 kwietnia 2014, Sala Konferencyjna Instytutu Sztuki PAN. Zob. program

Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej oraz Zakład Historii i Teorii Teatru IS PAN zapraszają na konferencję naukową Film wobec teatru – teatr wobec filmu, dn. 24-26 kwietnia 2014 roku. Zob. opis i program konferencji

Music Migrations: From Source Research to Cultural Studies, zob. program. Konferencja grupy badawczej „Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South”, w której uczestniczy dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN (Zakład Muzykologii).

 

 

Tegoroczne warsztaty dla doktorantów II roku odbędą się 20 maja 2014. Ostateczny termin zgłaszania tematów wystąpień to 15 kwietnia b.r.

Dn. 26 czerwca 2014 (czwartek), godz. 10.30, Sala konferencyjna

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
         
         
         
         
         

 

 

Wydarzenia

Piotr Drewniak od kilku lat organizuje swoje wystawy indywidualne, od kilkunastu - bierze udział w wystawach zbiorowych. Pracuje w Bibliotece IS PAN.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.