65 lat Instytutu Sztuki PAN
W roku 2014 instytut obchodził 65-lecie istnienia (zob. relację z uroczystości). Dnia 30 listopada 1949 r. powołano Państwowy Instytut Sztuki, który od 1959 r., pod obecną nazwą, należy do Polskiej Akademii Nauk. Instytut Sztuki PAN, zaliczony do najbardziej prestiżowej kategorii „A+”, to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.
1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Na stronie MNiSW opublikowany został nowy wykaz czasopism punktowanych. Wszystkie czasopisma wydawane przez Instytut Sztuki PAN znalazły się na liście B i otrzymały następującą punktację: 15 p. - "Biuletyn Historii Sztuki"; 14 p. - "Muzyka" i "Pamiętnik Teatralny"; 13 p. - "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" i "Kwartalnik Filmowy"; 6 p. - "Dagerotyp"

W Zbiorach Fonograficznych istnieje możliwość odbycia obowiązkowych praktyk w ramach zajęć uniwersyteckich. Mile widziani są w szczególności studenci muzykologii, etnologii i antropologii kulturowej, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz uczelni muzycznych. Praktyki odbywać można indywidualnie bądź grupowo. Zob. Praktyki studenckie.

Szanowni Państwo,
Ze względu na przeprowadzaną w sekretariacie archiwizację dokumentów w piątki sekretariat będzie czynny dla interesantów w godzinach: 12:00-16:00.

W dniu 28 stycznia 2016 (czwartek) o godz. 12.00 w Sali im. Juliusza Starzyńskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rudzkiej pt. Pracownia Tadeusza Breyera w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 1923-1939. Promotor: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (UKSW), recenzenci: prof. Lechosław Lameński (KUL) i dr hab. Iwona Luba (UW).

Dn. 18 lutego 2016, godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26. 

19 lutego 2016 (piątek), godz. 11.00, Pałacyk Radziwiłłowej, ul. Długa 26, s. 7.
Monika Chudzikowska: Spektakl w "chińskim stylu". "Złoty płaszcz" Benrima i Hazeltona w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Warszawie

Warsaw, 6-7 May 2016, International Musicological Conference within the HERA project Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South (MusMig)

Z radością zawiadamiamy, że dr Karolina Kosińska została laureatką Nagrody im. Bolesława Michałka.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
   
   
         

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowy projekt HERA (Humanities in the European Research), w którym bierze udział dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN. Kierownik projektu: Prof. Vjera Katalinić (Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk, Zagrzeb). Zob. też blog MUSMIG

W ramach priorytetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru"  w Zbiorach Specjalnych/Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN została rozpoczęta digitalizacja unikalnego zespołu recenzji i esejów teatralnych z prasy polskiej z lat 50.–90. XX w.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.