Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5
Aktualności

Wybrane teksty przygotowane do publikacji w zeszycie "Pamiętnika Teatralnego" 2020/4 można przeczytać na stronie internetowej kwartalnika, w zakładce "Najnowsze artykuły" / "Ahead of Print". Zapraszamy do lektury!

Przedstawiamy spis grudniowych nabytków Biblioteki.

W zakładce Biblioteka można przejrzeć również wcześniejsze wykazy nabytków.

 

 t. 3: „American dream". Polscy twórcy za oceanem, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2020 Instytut Sztuki PAN

Spis treści
Wstęp

 

Rocznik 65 (2020) nr 4 (259)
Spis treści

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki została przyznana Annie Oleńskiej i Dorocie Piramidowicz za książkę KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W PIŃSKU, napisana z udziałem Katarzyny Kolendo Korczak, Zbigniewa Michalczyka, Katarzyny Uchowicz i Marcina Zglińskiego.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Banery
Zarządzenia Dyrekcji IS PAN

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i Zarządzeniem Dyrekcji IS PAN z dnia 16.03.2020 r. kontakt z sekretariatem instytutu dostępny jest wyłącznie drogą mailową (ispan@ispan.pl).

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora, w związku z  rozprzestrzenianiem się epidemii Coronawirusa (COVID-19), Biblioteka i Zbiory Instytutu Sztuki PAN  pozostają niedostępne do odwołania.

Projekty międzynarodowe


Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować mgr Joannę Królikowską do zatrudnienia w IS PAN na stanowisko doktorantka-stypendystka finansowane ze środków grantu NCN "SONATA BIS 7" (2017/26/E/HS2/00357).

Biuletyn Informacji Publicznej