Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Zespół "The Sixteen" (dyr. E. Dougan) dokonał pierwszego nagrania kompletnej wersji Missa super Iniquos odio habui Marenzia, odnalezionej przez Barbarę Przybyszewską-Jarmińską, a także utworów Pacellego z przygotowanej przez nią edycji Sacrae cantiones wydanej w instytutowej serii Monumenta Musicae in Polonia

 

Jury "Fonogramu Źródeł 2015" przyznało nagrodę specjalną za wybitne zasługi dla polskiej fonografii Jackowi Jackowskiemu, inicjatorowi i współtwórcy, wraz ze współpracownikami Zbiorów Fonograficznych IS PAN, serii wydawniczej, w ramach której w ubiegłym roku ukazały się dwa albumy: "Melodie stamtąd" i "Rozpoczął tedy fonograf zbieranie melodii podhalańskich..."

Dostępna jest już lista kwietniowych nabytków Biblioteki.

6-7 May 2016, International Musicological Conference within the HERA project Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South (MusMig). Programme.

Instytut Sztuki PAN uruchamia w roku akademickim 2016/2017 Studia Podyplomowe „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”. Otwarcie rekrutacji: 15 maja 2016 r.  zob. więcej

Tegoroczne warsztaty dla doktorantów II roku odbędą się 23-24 maja 2016. Program warsztatów

Konsorcjum muzykologów otrzymało grant badawczy „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe” (SoundMe). Kierownikiem grupy polskiej jest dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN. Oprócz Instytutu Sztuki PAN w grancie wezmą udział badacze w uniwersytetów w Utrechcie, Cambridge, Heidelbergu i Pradze.

Szanowni Państwo,
Ze względu na przeprowadzaną w sekretariacie archiwizację dokumentów w piątki sekretariat będzie czynny dla interesantów w godzinach: 12:00-16:00.
Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
       

 


 

Banery
Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (umowa na czas określony)

Wydarzenia

Międzynarodowy projekt HERA (Humanities in the European Research), w którym bierze udział dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN. Kierownik projektu: Prof. Vjera Katalinić (Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk, Zagrzeb). Zob. też blog MUSMIG

W ramach priorytetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru"  w Zbiorach Specjalnych/Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN została rozpoczęta digitalizacja unikalnego zespołu recenzji i esejów teatralnych z prasy polskiej z lat 50.–90. XX w.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.