Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

     IS PAN to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

     W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "SHAKESPEARE 450, czyli Jak nam się podoba", dn. 23 kwietnia 2014, Sala Konferencyjna Instytutu Sztuki PAN. Zob. program

Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej oraz Zakład Historii i Teorii Teatru IS PAN zapraszają na konferencję naukową Film wobec teatru – teatr wobec filmu, dn. 24-26 kwietnia 2014 roku. Zob. opis i program konferencji

Music Migrations: From Source Research to Cultural Studies, zob. program. Konferencja grupy badawczej „Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South”, w której uczestniczy dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN (Zakład Muzykologii).

 

 

29 kwietnia 2014, godz. 12.00, sala im. J. Starzyńskiego
Marta Keil: Uważasz się za przepracowanego czy nie dość zajętego? Kurator jako producent kultury wobec systemu produkcji sztuki.

 

Dn. 12 maja 2014 roku, Sala konferencyjna Instytutu Sztuki PAN. Zob. program
 

Tegoroczne warsztaty dla doktorantów II roku odbędą się 20 maja 2014. Ostateczny termin zgłaszania tematów wystąpień to 15 kwietnia b.r.

Dn. 26 czerwca 2014 (czwartek), godz. 10.30, Sala konferencyjna

Zapraszamy do zapoznania się z marcowymi nabytkami Biblioteki.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
         
         
         
         
         

 

 

Wydarzenia

Piotr Drewniak od kilku lat organizuje swoje wystawy indywidualne, od kilkunastu - bierze udział w wystawach zbiorowych. Pracuje w Bibliotece IS PAN.

Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (umowa na czas określony)

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.