65 lat Instytutu Sztuki PAN
W bieżącym 2014 roku instytut obchodzi 65-lecie istnienia. Dnia 30 listopada 1949 r. powołano Państwowy Instytut Sztuki (PIS), który od 1959 r., pod obecną nazwą, należy do Polskiej Akademii Nauk. Instytut Sztuki PAN, zaliczony do najbardziej prestiżowej kategorii „A+”, to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.
1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności


The Institute of Art, Polish Academy of Sciences, Warsaw, The Vardö Seminar Foundation, Stockholm, Chair of Scandinavian Studies, University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Faculty of Artistic Education, University of Arts, Poznan

Hidden Theology – Open Questions. Intellectual and Spiritual Values of Culture

Warsaw, 29th – 30th October 2014. Venue: Institute of Art, Polish Academy of Sciences (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Warsaw, Długa 28, Juliusz Starzyński Conference Hall

Programme of the conference

 

INSTYTUT SZTUKI PAN, REDAKCJA „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO” i STOWARZYSZENIE LIBER PRO ARTE serdecznie zapraszają na wieczór poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi 30 października 2014 o godzinie 18.00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (Warszawa, ul. Jazdów 1). W programie: prezentacja monograficznego zeszytu „Pamiętnika Teatralnego” (2013 z. 3-4), prezentacja ostatniego numeru czasopisma „Przestrzenie Teorii” (2014 nr 21), pokaz nowego filmu Piotra Lachmanna Moje pojednanie. Różewicz i Niemcy. W spotkaniu udział wezmą: Anna Krajewska, Piotr Lachmann i Janusz Degler, który rozmowę poprowadzi.

 

 

 
 
 
 
 

21.10 godz. 11.00 Prof. Antoni Zięba (UW/MNW), Sprawczość orzecha. Czemu służyły późnośredniowieczne guzy zwane modlitewnymi? 

21.10 godz. 13.00 Prof. Ryszard W. Kluszczyński (UAM), Sztuka jako aktywność poznawcza. Współczesne formy dialogu między sztuką a nauką

 

I wojna światowa – wpływ na sztukę i nauki humanistyczne. Bilans w stulecie wybuchu
14–15 października 2014, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, ul. Długa 28
Program

Najbliższe seminarium odbędzie się 23 października (w czwartek) o godz. 12:00. Referat pt. Nowożytne założenia sakralne z dwoma wolno stojącymi wieżami na Podlasiu wygłosi mgr Emilia Pełka (Studium Doktoranckie IS PAN)

23 października (czwartek), o godz. 11.00, w Zakładzie Teatru (pok.20)
Malwina Ciechan: I był także teatr w getcie... (Warszawa 1940-1942).

Z problemów edytorstwa muzyki dawnej. W 50. rocznicę wydania pierwszego tomu serii Monumenta Musicae in Polonia
26-27 listopada 2014, Warszawa, Instytut Sztuki PAN

Od 30 września 2014 Biblioteka Instytutu Sztuki wznawia działalność po remoncie.

Zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.30.

 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
         
         
         
         
         

 

 

Wydarzenia

Wystawę fotografii ze zbiorów IS PAN przygotował zespół w składzie: 
kuratorki - Karolina Prymlewicz, Anna Wiszniewska, Katarzyna Kesling;
oprawa graficzna - Piotr Jamski, Andrzej Stawiński, Robert Zalewski.
Więcej o wystawie
Miejsce: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 28 w Warszawie, galeria PRZYPIS na I piętrze. Zapraszamy. Wstęp wolny

 
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta, adiunkta (umowa na czas określony)