65 lat Instytutu Sztuki PAN
W bieżącym 2014 roku instytut obchodzi 65-lecie istnienia. Dnia 30 listopada 1949 r. powołano Państwowy Instytut Sztuki (PIS), który od 1959 r., pod obecną nazwą, należy do Polskiej Akademii Nauk. Instytut Sztuki PAN, zaliczony do najbardziej prestiżowej kategorii „A+”, to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.
1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Intellectual and Spiritual Values of Culture
Warsaw, 29th – 30th October 2014. Venue: Institute of Art, Polish Academy of Sciences (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Warsaw, Długa 28, Juliusz Starzyński Conference Hall

Instytut Sztuki PAN, Redakcja „Pamiętnika Teatralnego” i Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE serdecznie zapraszają na wieczór poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi
30 października 2014 o godz. 18.00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (Warszawa, ul. Jazdów 1).

Z cyklu Strategie performatywne w sztuce współczesnej, 30.10.2014, godz. 14.30, Instytut Sztuki PAN, Pracownia Dokumentacji Teatru, Pl. Krasińskich 1A. 

Zapraszamy na dyskusję nad referatem Katarzyny Tórz: Ślad po człowieku. Normalność jako sceneria rozpadu świata. Wystąpieniu towarzyszyć będą materiały wizualne / audiowizualne

04.11 godz. 11.00 Dr hab. Piotr Korduba, UAM, Polski dom czyli dwór. Mentalna, architektoniczna i wnętrzarska koncepcja polskiego domu w okresie XIX-XXI w.
04.11 godz. 13.00 Prof. Ryszard Kasperowicz, UW, Powinowactwa z  wyboru? Mariaże sztuki i muzyki we wczesnym romantyzmie niemieckim

 

 

Z problemów edytorstwa muzyki dawnej. W 50. rocznicę wydania pierwszego tomu serii Monumenta Musicae in Polonia.
26-27 listopada 2014, Warszawa, Instytut Sztuki PAN. PROGRAM

Dostępna jest już lista nabytków bibliotecznych w październiku 2014. W zakładce Biblioteka można przejrzeć również wcześniejsze wykazy nabytków.

Od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.30. 
Z powodu przedłużających się prac remontowych w magazynie niedostępna jest część księgozbioru.  Zamówienia na pozycje z zakresu sygnatur od III 125 000 do III 125 600 nie będą realizowane. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Maski Karola I. Angielskie widowiska dworskie i teologia polityczna, Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pod red. Joanny M. Sosnowskiej, t. II pod red. Jarosława Komorowskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63877-48-4.

 

 

 

 
 

 

Wydarzenia

Wystawę fotografii ze zbiorów IS PAN przygotował zespół w składzie: 
kuratorki - Karolina Prymlewicz, Anna Wiszniewska, Katarzyna Kesling;
oprawa graficzna - Piotr Jamski, Andrzej Stawiński, Robert Zalewski.
Więcej o wystawie
Miejsce: Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 28 w Warszawie, galeria PRZYPIS na I piętrze. Zapraszamy. Wstęp wolny

 
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy