Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Numer 97-98 (2017) nosi tytuł "Wędrujące motywy".

Zobacz zawartość tomu.

Rocznik: LXXI (316-317)

Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 40 zł

  

 

 

Andrzej Włast, Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923–1924, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Świdziński, "Biblioteka Kwartalnika Filmowego", Warszawa 2017. 

Czytaj więcej.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z  sierpniowymi nabytkami Biblioteki.

Książka PRL. Przedstawienia Joanny Krakowskiej została uhonorowana Nagrodą im. Jerzego Giedroycia przyznawaną za monografie "oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań".  GRATULUJEMY!

Dn. 21 września 2017, godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26. Porządek obrad

Dn.  22–23 września 2017, Warszawa, IS PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich. Zob. program. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  organizowaną w ramach projektu "Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)"

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 będzie prowadzona do 29 września 2017 r. Rekrutacja na specjalizację "Historia muzyki z elementami współczesnej kultury muzycznej" rozpocznie się w grudniu 2017 r. (istnieje możliwość wcześniejszego złożenia dokumentów). Szczegóły w zakładce rekrutacja

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki

 
 

 

   
   

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.