Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Numer 97-98 (2017) nosi tytuł "Wędrujące motywy".

Zobacz zawartość tomu.

Andrzej Włast, Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923–1924, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Świdziński, "Biblioteka Kwartalnika Filmowego", Warszawa 2017. 

Czytaj więcej.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z lipcowymi nabytkami Biblioteki.

Instytut Sztuki PAN zaprasza na konferencję naukową "KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET", która obędzie się w siedzibie Instytutu Sztuki PAN (ul. Długa 26/28, Warszawa), w dniach 23-24 listopada 2017. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017.

"Warszawa dwudziestolecia międzywojennego w powojennym i współczesnym teatrze. Inspiracje – nawiązania – kontynuacje". Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 8–9 listopada 2017. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2017. Czytaj więcej

 

w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii i antropologii kultury. Dokumenty należy składać do 13 lipca b.r. (czwartek)  (zob.  Studium Doktoranckie IS PAN). Kandydaci zobowiązani są do wcześniejszego skontaktowania się z wybranym promotorem.

 

W lipcu Biblioteka Instytutu Sztuki PAN będzie czynna we wtorki w godz. 9.00-15.30 (magazyn do 13.30). W sierpniu Biblioteka będzie zamknięta


 

 

Dn. 21 września 2017, godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki

 
 

 

   
   

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.