65 lat Instytutu Sztuki PAN
W roku 2014 instytut obchodził 65-lecie istnienia (zob. relację z uroczystości). Dnia 30 listopada 1949 r. powołano Państwowy Instytut Sztuki, który od 1959 r., pod obecną nazwą, należy do Polskiej Akademii Nauk. Instytut Sztuki PAN, zaliczony do najbardziej prestiżowej kategorii „A+”, to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.
1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Dostępna jest już czerwcowa lista nabytków Biblioteki.

 

W dniu 30 czerwca 2015 (wtorek) o godz. 10.30 w Sali im. Juliusza Starzyńskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Łazarz pt. "Płeć przerażającego. Wizerunki terrorystek w sztukach plastycznych". Promotorem jest dr hab. Joanna M. Sosnowska z Instytutu Sztuki PAN).

Zapraszamy na promocję „Pamiętnika Teatralnego” 1/2015. Spotkanie odbędzie się 30 VI 2015  o godz. 12.00 w Instytucie Sztuki PAN (ul. Długa 26 w W-wie). Zaproszenie

 

Dokumenty należy składać do 10 lipca b.r. osobiście lub listem poleconym na adres:
Sekretariat Studium Doktoranckiego, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa (zob. też stronę Studium Doktoranckiego IS PAN). Kandydaci zobowiązani są do wcześniejszego skontaktowania się z wybranym promotorem.

 

Album "Gdyby Kolberg  miał fonograf..." zdobył III nagrodę w konkursie Fonogram Źródeł. Nagrodę przyznano "za próbę konfrontacji dziedzictwa kolbergowskiego z XX-wieczną dokumentacją fonograficzną"

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. XII, z. 2, Miasto Białystok. Opr. autorskie: K. Kolendo-Korczak, Z. Michalczyk, A. Oleńska, D. Piramidowicz, K. Uchowicz, M. Zgliński.

Ukazał się zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" 4/2014: Molière i inni .

Spis treści

Music, Politics and Ideology in the Visual Arts (= Ikonografia muzyczna. Studia i materiały, t. 3), Warszawa 2015, Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
   
         
         
         

 


 

Banery

 

Wydarzenia

W dniach 14–15.04.2015 w Instytucie Sztuki PAN odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez dr hab. Ewę Manikowską (IS PAN) i prof. Elizabeth Edwards (Photographic History Research Centre, DMU Leicester)

Konkursy

Decyzją z dnia 17.06.2015 zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes Polskiej Akademii Nauk powierza funkcję Dyrektora Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk na okres czteroletniej kadencji (tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.) Prof. dr hab. Elżbiecie Witkowskiej – Zarembie.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.