Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5
Aktualności

Zapraszamy na wykład mgra Grzegorza Nadgrodkiewicza pt. Pasja filmowa jako remake. O przetworzeniach toposu biblijnego na przykładzie „Zaćmy” Ryszarda Bugajskiego, który odbędzie się 14 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 12:00 na platformie Microsoft Teams. Szczegóły TUTAJ.

Zeszyt 2021 nr 1

Spis treści / Contents 

 
 

Zapraszamy do lektury pierwszego zeszytu "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2021. Cały zeszyt dostępny jest bezpłatnie w wersji online na portalu czasopism IS PAN. Wersja drukowana pojawi się w drugiej połowie kwietnia.

Zapraszamy do zapoznania się z lutowymi nabytkami Biblioteki.

Ameryka Łacińska: archiwa utopii, praktyki oporu. Amereida 

2020/4
Rocznik: LXXIV (331)
Spis treści
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł

Zapraszamy do lektury!

  

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Banery
PROFESOR WIESŁAW JUSZCZAK, 1932-2021

Z ogromnym żalem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Wiesława Juszczaka - uczonego od sześćdziesięciu lat związanego z Instytutem Sztuki PAN.
Wybitny historyk, teoretyk i filozof sztuki, tłumacz, znawca literatury, filmu, baletu i muzyki. Niepodobny do nikogo i niezgodny z codziennością. Wytworny i oryginalny we wszystkim co robił, co myślał i jak myślał. Mądry i dobry.
 

Prof. Wiesław Juszczak

fot. Piotr Sztajdel / Archiwum Fotografii Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Projekty międzynarodowe


Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Konkursy

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować mgr Joannę Królikowską do zatrudnienia w IS PAN na stanowisko doktorantka-stypendystka finansowane ze środków grantu NCN "SONATA BIS 7" (2017/26/E/HS2/00357).

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrekcji IS PAN

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i Zarządzeniem Dyrekcji IS PAN z dnia 16.03.2020 r. kontakt z sekretariatem instytutu dostępny jest wyłącznie drogą mailową (ispan@ispan.pl).

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora, w związku z  rozprzestrzenianiem się epidemii Coronawirusa (COVID-19), Biblioteka i Zbiory Instytutu Sztuki PAN  pozostają niedostępne do odwołania.