65 lat Instytutu Sztuki PAN
W roku 2014 instytut obchodził 65-lecie istnienia (zob. relację z uroczystości). Dnia 30 listopada 1949 r. powołano Państwowy Instytut Sztuki, który od 1959 r., pod obecną nazwą, należy do Polskiej Akademii Nauk. Instytut Sztuki PAN, zaliczony do najbardziej prestiżowej kategorii „A+”, to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.
1 2 3 4 5 6
Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z listą wrześniowych nabytków Biblioteki.

 

We wtorek, 6 października 2015 o godz. 12.00, w sali im. J. Starzyńskiego odbędzie się wykład, który wygłosi dr Przemysław Strożek: Narodziny "Jedermanna". Idea Nowego Człowieka w środowisku Berlin Dada, Pracownia Komparatystyki Zakładu Historii i Teorii Teatru serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Termin najbliższego posiedzenia Rady Naukowej IS PAN to 8 października 2015 godz. 10.30, Sala im. J. Starzyńskiego

Najbliższe seminarium odbędzie się 22 października (w czwartek) o godz. 12:00.
Referat pt. Wandalizm rewolucji a badania nad sztuką Francji dawnego ustroju wygłosi dr Paweł Migasiewicz (IS PAN)

27 października 2015, IS PAN, ul. Długa 28, Sala im. J. Starzyńskiego. Sympozjum naukowe organizowane przez Zakład Muzykologii IS PAN – Katalog Źródeł Muzycznych.
Zob. program. Zapraszamy

Numer 89-90 (2015) nosi tytuł "Redefinicje klasyki".

Zobacz zawartość tomu.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
   
         
         
         

 


 

Banery
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.