Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6
Aktualności

Biblioteka Instytutu Sztuki PAN będzie czynna w lipcu i sierpniu od wtorku do piątku w godzinach 10.00-14.00. UWAGA - tylko Wypożyczalnia 

 

Otwarty nabór na studia podyplomowe IS PAN. Aplikacje przyjmujemy do końca września 2021. Do wyboru: historia sztuki, sztuka nowoczesna, historia muzyki, teatrologia podstawowa oraz zaawansowana (Krytyka teatralna), filmoznawstwo kurs podstawowy. Zapraszamy!

 

Drugi zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2021 można już czytać w wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana ukaże się w lipcu.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 29 czerwca 2021 konkursu na stanowiska adiunktów w Zakładzie Historii i Teorii Teatru zatrudnieni zostaną: dr Stanisław Godlewski, dr Agnieszka Sosnowska i dr Joanna Szymajda

Zapraszamy do zapoznania się z listą lipcowych nabytków Biblioteki.

Rocznik 66 (2021) nr 2 (261)
Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN
PL ISSN 0027-5344 Indeks 330965

 

 
Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 
 


 

Banery
Krystyna Büthner-Zawadzka


Dnia 22 lipca br. zmarła mgr Krystyna Büthner-Zawadzka, historyczka teatru, wybitna redaktorka i autorka, przez całe twórcze życie związana z opracowywanym w Instytucie Sztuki PAN Słownikiem biograficznym teatru polskiego.

Zarządzenia Dyrekcji IS PAN

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i Zarządzeniem Dyrekcji IS PAN z dnia 16.03.2020 r. kontakt z sekretariatem instytutu dostępny jest wyłącznie drogą mailową (ispan@ispan.pl).

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora, w związku z  rozprzestrzenianiem się epidemii Coronawirusa (COVID-19), Biblioteka i Zbiory Instytutu Sztuki PAN  pozostają niedostępne do odwołania.

Projekty międzynarodowe

4th Conference in the ‘Polish Music Abroad’ [Muzyka polska za granicą] series
ONLINE, 16–17 September 2021, in English

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

W wyniku prac komisji konkursowych wyłonieni zostali następujący kandydaci:

Biuletyn Informacji Publicznej