Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

Na pierwszym miejscu listy rankingowej panelu HS2 znalazł się projekt  dr. hab. Pawła Gancarczyka, prof. IS PAN „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”. Gratulujemy!

28 maja 2019 r., godz. 11:00
Instytut Sztuki PAN, Sala Sobieskich
Prof. Nana Sharikadze (Tbilisi State Conservatoire)
“Warsaw Autumn”– new musical perspective for the countries under the Iron Curtain  (On the example of Georgian composition school).
Prowadzenie: dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Zob. abstrakt

Dn. 6 czerwca 2019 r., godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26. 

15 marca 2019 powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN, wśród których jest również Instytut Sztuki PAN.

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie poparcia dla środowiska nauczycielskiego

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą książkę roku 2018  otrzymał zespół projektu HyPaTia za trzy tomy przywracające pamięć o kobietach tworzących historię polskiego teatru. Projektem kierowała Joanna Krakowska, a uczestniczyły w nim m.in. pracownice i doktorantki IS PAN: Krystyna Duniec, Jagoda Hernik Spalińska, Ewa Hevelke i Katarzyna Kułakowska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowymi nabytkami Biblioteki.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
   
 


 

Banery
Konkursy

na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2019 roku.

Projekty międzynarodowe

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.