Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6
Aktualności

Numer 93-94 (2016) nosi tytuł "Kino amerykańskie".

Zobacz zawartość tomu.

W lipcu Biblioteka Instytutu Sztuki PAN czynna we wtorki w godz. 10.00-14.00.
W sierpniu Biblioteka będzie zamknięta


 

Instytut Sztuki PAN uruchamia w roku akademickim 2016/2017 Studia Podyplomowe „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”.
Zamknięcie rekrutacji: 30 września 2016. Zob. więcej

Konsorcjum muzykologów otrzymało grant badawczy „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe” (SoundMe). Kierownikiem grupy polskiej jest dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN. Oprócz Instytutu Sztuki PAN w grancie wezmą udział badacze w uniwersytetów w Utrechcie, Cambridge, Heidelbergu i Pradze.

Szanowni Państwo,
Ze względu na przeprowadzaną w sekretariacie archiwizację dokumentów w piątki sekretariat będzie czynny dla interesantów w godzinach: 12:00-16:00.
Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
       
       
         

 


 

Banery
Konkursy

The competition for the Post-Doc post, announced on 13 May 2016, concludes with no winner.

Competition for the Post-Doc research post at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (Department of Musicology) in Warsaw
 

Required qualifications

Wydarzenia

Międzynarodowy projekt HERA (Humanities in the European Research), w którym bierze udział dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN. Kierownik projektu: Prof. Vjera Katalinić (Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk, Zagrzeb). Zob. też blog MUSMIG

W ramach priorytetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru"  w Zbiorach Specjalnych/Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN została rozpoczęta digitalizacja unikalnego zespołu recenzji i esejów teatralnych z prasy polskiej z lat 50.–90. XX w.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.