65 lat Instytutu Sztuki PAN
W roku 2014 instytut obchodził 65-lecie istnienia (zob. relację z uroczystości). Dnia 30 listopada 1949 r. powołano Państwowy Instytut Sztuki, który od 1959 r., pod obecną nazwą, należy do Polskiej Akademii Nauk. Instytut Sztuki PAN, zaliczony do najbardziej prestiżowej kategorii „A+”, to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.
1 2 3 4 5
Aktualności

Numer 89-90 (2015) nosi tytuł "Redefinicje klasyki".

Zobacz zawartość tomu.

Kolędowanie na Kaszubach. Dzieje kolęd na Pomorzu od XVI do XXI wieku w ramach serii Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy na spotkanie o charakterze konferencyjno-szkoleniowym, które odbędzie się 22 września o godz. 10.00 w Instytucie Sztuki PAN w Sali im. Jadwigi i Mariana Sobieskich. Spotkanie jest częścią projektu pt. Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. XII, z. 2, Miasto Białystok. Opr. autorskie: K. Kolendo-Korczak, Z. Michalczyk, A. Oleńska, D. Piramidowicz, K. Uchowicz, M. Zgliński.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
   
         
         
         

 


 

Banery
Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.