Ukazał się kolejny tom "Kwartalnika Filmowego"

Numer 97-98 (2017) nosi tytuł "Wędrujące motywy".

Zobacz zawartość tomu.