Zaproszenie do udziału w konferencji „Stulecie Komitetu Paryskiego”

Dn. 2-4 grudnia 2024 r., Instytut Sztuki PAN, Warszawa, ul. Długa 26/28. Zob. opis konferencji
Konferencja "Stulecie Komitetu Paryskiego"


Komitet Paryski został powołany przez grupę studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, aby wspólnymi siłami zgromadzić finanse na wyjazd do Paryża, do którego udało się im doprowadzić we wrześniu 1924 roku. Dla młodych artystów zaczął się czas wytężonej pracy. W muzeach studiowali dawne malarstwo, oglądali płótna impresjonistów i postimpresjonistów, chłonęli paryskie nowinki artystyczne, urządzali wieczory literackie i bale, zabiegając o fundusze na utrzymanie i studia. Historia Komitetu Paryskiego już dawno stała się legendą i jak zawsze w takich wypadkach bywa, obrosła zmitologizowanymi opowieściami wytwarzanymi przez samych artystów oraz zarówno przez ich zwolenników jak i przeciwników. Kapiści byli wyraziści i aktywni w polu sztuki, wchodzili w alianse polityczne, ale też stawali się ofiarami historycznych wydarzeń, w których udział nie był ich wyborem. Oddziaływali na kolejne pokolenia twórców spotykając się z aprobatą lub wywołując gwałtowny sprzeciw. Są trwałym elementem kanonu polskiej sztuki XX w. i właśnie dla tego ich legenda i historia muszą być stale poddawane wnikliwemu oglądowi i weryfikacji. Stulecie powołania grupy jest doskonałą okazją, by znowu sięgnąć do archiwów, przyjrzeć się obrazom i z dzisiejszej pozycji ocenić rolę Kapistów w naszej sztuce.


Zapraszamy do udziału w Konferencji

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień, z uwzględnieniem następujących zagadnień:
 

 • kapiści w źródłach archiwalnych – odkrycia i rewizje
 • pole sztuki stworzone przez formistów
 • autorytet Pankiewicza
 • różne początki, odmienne doświadczenia i wspólny mianownik twórczości
 • kapiści, którzy nie zdążyli wyjechać do Paryża w 1924 r.
 • kapiści jako działacze Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków
 • kobiety w Komitecie Paryskim i wokół niego
 • rola „Głosu Plastyków”
 • recepcja twórczości Paula Cézanne’a w Polsce
 • Arkadie kapistów (Paryż, La Ciotat, Rudki, Wiśniowa, Krzemieniec, Nowe Miasto nad Pilicą i Kazimierz Dolny)
 • teatr i kapiści
 • związki kapistów z „Salonem 35” i Wielkopolską
 • kapistowska krytyka sztuki
 • pozamalarskie aktywności kapistów - między sztuką czystą a użytkową.
 • wojna, trauma – eskapizm czy ukryta pamięć?


Zgłoszenie powinno zawierać:

 • afiliację autora
 • tytuł wystąpienia
 • krótką charakterystykę tematu wystąpienia


Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2024 r. na adres: kapisci@ispan.pl


Komitet organizacyjny:

dr Magdalena Kasa
dr Karolina Łabowicz-Dymanus
prof. dr hab. Joanna M. Sosnowska