Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

W dn. 21-22 września w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, ul. Długa 26, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna pt. „Z doświadczeń polskich edytorów muzyki dawnej”. PROGRAM

Dn. 21 września o godz. 18:30 odbędzie się koncert towarzyszący konferencji muzykologicznej „Z doświadczeń polskich edytorów muzyki dawnej”. Program koncertu


Do końca września 2023
 można składać dokumenty na STUDIA PODYPLOMOWE.
Do wyboru: historia sztuki, sztuka nowoczesna, muzyka, fotografia, film i teatr.   Zob. rekrutacja. Zapraszamy!

Informacje o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok 2023/2024 można już znaleźć na stronie Internetowej Szkoły w języku polskim i ukraińskim oraz w języku angielskim. Szczegóły i harmonogram - TUTAJ

Dn. 5 października 2023 roku o godz. 11.30 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Juliusza Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Antoniego Michnika pt. Brzmienie I wojny światowej, czyli audiosfera nowoczesnego wydarzenia performatywnego, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Duniec.

Rocznik 68 (2023) nr 2 (269)
Spis treści

Dostęp online (bez opłat) 

 

  

Trzeci zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2023 można czytać w  wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana pojawi się w księgarniach w drugiej połowie września.

Zapraszamy do zapoznania się z listą sierpniowych nabytków Biblioteki.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 lipca 2023 r.  powierzy  dr hab. Ewie Dahlig-Turek, prof. IS PAN funkcję dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2027 r.

Biuletyn Informacji Publicznej