Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

Dowiedz się więcej! Zobacz nagranie z DNIA OTWARTEGO ►Link

Z muzyką w świat! Sto lat polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. V konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą”, 20 września 2024, IS PAN, Warszawa, ul. Długa 26. Call for papers

Dn. 2-4 grudnia 2024 r., Instytut Sztuki PAN, Warszawa, ul. Długa 26/28. Zob. opis konferencji

Numer 126 (2024) nosi tytuł "Fantastyka, fantasy, fantazmat".

Zobacz zawartość tomu.

Czwarty zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2023 można czytać w  wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana będzie niebawem dostępna w księgarni IS PAN.

Rocznik 69 (2024) nr 2 (273)

Numer w otwartym dostępie

 

Przedstawiamy listę czerwcowych nabytków Biblioteki.

 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
     
     
     
     
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

W związku z konkursem ogłoszonym 25 kwietnia 2024 r. Komisja konkursowa postanowiła w dniu 18 czerwca 2024 r. rekomendować na stanowisko specjalisty w Zakładzie Muzykologii (Pracownia Historii Muzyki) mgr Julię Palacz.

Biuletyn Informacji Publicznej