Posiedzenie Rady Naukowej IS PAN

Dn. 6 czerwca 2019 r., godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26.