Posiedzenie Rady Naukowej IS PAN

Dn. 16 marca 2023 r.,  godz. 11.00, w trybie stacjonarnym. Porządek obrad