Posiedzenie Rady Naukowej IS PAN

Dn. 21 września 2017, godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26