Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Numer 118 (2022) nosi tytuł "Jedno ujęcie".

Zobacz zawartość tomu.

Drugi zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2022 można czytać w wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana niebawem pojawi się w księgarniach.

Zapraszamy do zapoznania się z lipcowymi nabytkami Biblioteki.

Można już składać dokumenty na STUDIA PODYPLOMOWE IS PAN. Do wyboru: historia sztuki, sztuka nowoczesna, muzyka, fotografia, film i teatr.

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2022/2023.

Lipiec i sierpień, od wtorku do piątku w godz. 9.30-15.30

 

 

 

W dniu 13 września 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Kułak pt. Unickie cerkwie drewniane na Podlasiu 1596-1875. Przemiany w architekturze i wyposażeniu wnętrz. Promotorem jest dr. hab. Jakub Sito, prof. IS PAN,

W dniu 22 września 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Prymlewicz pt. Karykatura polska wobec zjawisk artystycznych lat 50. I 60. XX wieku. Promotorem jest prof. dr hab. Irena Dżurkowa –Kossowska,

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy
Biuletyn Informacji Publicznej