Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

W związku z konkursem ogłoszonym 3 stycznia 2024 r. komisja konkursowa postanowiła w dniu 19 lutego 2024 r. rekomendować na stanowisko asystenta w Zakładzie Muzykologii (Pracownia Etnomuzykologii) mgr Barbarę Śnieżek.