Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

Do końca września 2022 można składać dokumenty na STUDIA PODYPLOMOWE IS PAN. Do wyboru: historia sztuki, sztuka nowoczesna, muzyka, fotografia, film i teatr.   Zob. rekrutacja. Zapraszamy!

 

W dniu 22 września 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Prymlewicz pt. Karykatura polska wobec zjawisk artystycznych lat 50. I 60. XX wieku. Promotorem jest prof. dr hab. Irena Dżurkowa –Kossowska,

12 października 2022, IS PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich. Międzynarodowa konferencja naukowa towarzysząca 21. Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Tańca i Performansu CIAŁO/UMYSŁ. Organizatorzy: 
Instytut Sztuki PAN oraz Fundacja Ciało/Umysł. Program

Numer 118 (2022) nosi tytuł "Jedno ujęcie".

Zobacz zawartość tomu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą sierpniowych nabytków Biblioteki.

Drugi zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2022 w wersji drukowanej można kupić w księgarni IS PAN i w salonach empik.  Wersja online dostępna jest na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN.

 Rocznik 67 (2022) nr 2 (265)
Spis treści

Wersja elektroniczna

 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy
Biuletyn Informacji Publicznej