Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Dn. 28 lutego b.r. (środa) o godz. 19.00 w formule online  odbędzie się 21. Kolokwium Teatralne. Naszym gościem będzie prof. dr hab. Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich PAN, autorka książki "Mrożek. Biografia", o której to publikacji będziemy rozmawiać w trakcie spotkania.

 

 

Dn. 27 lutego b.r. (wtorek), godz. 13:00, dr Mikołaj Nowak-Rogoziński, O zaletach i wadach emigracji. Malarstwo Józefa Czapskiego.
Link do TEAMS. Zapraszamy!  

W dniu 13 marca 2024 roku o godz. 09.30 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Smolisa pt. Wiesław Michnikowski i jego sztuka aktorska, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Raszewskiej.

26 marca b.r. (wtorek), godz. 13:00, dr hab. Przemysław Strożek (IS PAN), Sny, które można kupić za pieniądze (1947), czyli „archiwum awangardy” na emigracji.  Link do Teams. Zapraszamy!

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowym wykazem nabytków Biblioteki.

Numer 124 (2023) nosi tytuł "Streaming".

Zobacz zawartość tomu.

Rocznik 68 (2023) nr 4 (271)

Numer w otwartym dostępie
  

 

  

Czwarty zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2023 można czytać w  wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana będzie niebawem dostępna w księgarni IS PAN.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

W związku z konkursem ogłoszonym 3 stycznia 2024 r. komisja konkursowa postanowiła w dniu 19 lutego 2024 r. rekomendować na stanowisko asystenta w Zakładzie Muzykologii (Pracownia Etnomuzykologii) mgr Barbarę Śnieżek.

Biuletyn Informacji Publicznej