Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6
Aktualności

Numer 105-106 (2019) nosi tytuł "Kino wobec transformacji ustrojowych".

Zobacz zawartość tomu.

Muzyka polska za granicą, t. 2: Między Warszawą a Paryżem (1918−1939), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak (eds.), Warszawa 2019 Instytut Sztuki PAN

Zapraszamy do przejrzenia nabytków Biblioteki z sierpnia.


Rocznik: 64 (253)


Spis treści

 

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk współprowadzona przez IS PAN ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Szkoła prowadzi kształcenie między innymi w dyscyplinie nauki o sztuce. Dokumenty można składać od 17 czerwca do 5 września 2019.

Zainteresowanych rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Anthropos zapraszamy na konsultacje indywidualne w Instytucie Sztuki w lipcu i sierpniu. Na spotkania można się umawiać mailowo.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
   
 


 

Banery
Konkursy

Decyzją z dnia 17.06.2019 zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu powierza się funkcję Dyrektora Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk na okres czteroletniej kadencji (tj. do dnia 30 czerwca 2023 r.) dr hab. Ewie Dahlig-Turek, prof. IS PAN.

 

Komisja stypendialna w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN (przewodniczący), dr hab. Ewa Dahlig-Turek prof. IS PAN, dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska prof. IS PAN, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku wyłoniła kandydaturę mgr. Piotra Ziółkowskiego na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS "Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty". Kandydat podejmie pracę w projekcie z dniem 1 lipca 2019 roku.

 

Projekty międzynarodowe


Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.