Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk współprowadzona przez IS PAN ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Szkoła prowadzi kształcenie między innymi w dyscyplinie nauki o sztuce. Dokumenty można składać od 17 czerwca do 5 września 2019.

18 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 11:00, IS PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich
prof. Inga Mai Groote (Uniwersytet w Zurychu), Shaping identity by singing: was there a 'Lutheran' soundscape around 1600? Prowadzenie: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN. Zaproszenie

We wtorek, 25 czerwca 2019 r., wyjątkowo o godz. 11:30, w Sali im. J. Starzyńskiego, odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Historii Sztuk Plastycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z majowym wykazem nabytków Biblioteki a w zakładce bazy on-line z listą 573 książek z The Metropolitan Museum of Art N. Y. w otwartym dostępie.

Film prezentujący najważniejsze działania w ramach projektu „Roots” na Wydziale Muzyki Uniwersytetu w Cambridge, wspierane przez SoundMe, Helen Hamlyn Trust, Cambridgeshire Music i Cambridge Early Music, dotyczące edukacji muzycznej i historycznomuzycznej w szkołach:

 

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą książkę roku 2018  otrzymał zespół projektu HyPaTia za trzy tomy przywracające pamięć o kobietach tworzących historię polskiego teatru. Projektem kierowała Joanna Krakowska, a uczestniczyły w nim m.in. pracownice i doktorantki IS PAN: Krystyna Duniec, Jagoda Hernik Spalińska, Ewa Hevelke i Katarzyna Kułakowska.

 

Na pierwszym miejscu listy rankingowej panelu HS2 znalazł się projekt  dr. hab. Pawła Gancarczyka, prof. IS PAN „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”. Gratulujemy!

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
   
 


 

Banery
Konkursy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie NCN OPUS „Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty”

Projekty międzynarodowe

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.