Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych 2017

Instytut Sztuki PAN otrzymał w najnowszej ocenie parametrycznej ponownie najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju (na 993 oceniane). Zob. komunikat MNiSW