Warsztaty dla słuchaczy 2. roku Studium Doktoranckiego IS PAN

28-29 maja 2018. Program warsztatów