Ukazała się książka pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Natalii Gruenpeter

Widzialność wyzwolona, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65630-60-5.

Publikacja jest do pobrania w otwartym dostępie na stronie serii wydawniczej "Biblioteka Kwartalnika Filmowego".