Ukazał się kolejny tom serii "Muzyka polska za granicą"

Muzyka polska za granicą, t. 2: Między Warszawą a Paryżem (1918−1939), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak (eds.), Warszawa 2019 Instytut Sztuki PAN