Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 r. postanowiła rekomendować na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii p. dr. Jakuba Chachulskiego.