Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

w zakresie historii sztuki, muzykologii, teatrologii i antropologii kultury. Dokumenty należy składać do 13 lipca b.r. (czwartek)  (zob.  Studium Doktoranckie IS PAN). Kandydaci zobowiązani są do wcześniejszego skontaktowania się z wybranym promotorem.