Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5
Aktualności

Zapraszamy do lektury czwartego zeszytu "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2020. Cały zeszyt dostępny jest bezpłatnie w wersji online na portalu czasopism IS PAN. Wersję drukowaną będzie można kupić pod koniec stycznia.


Przedstawiamy spis grudniowych nabytków Biblioteki.

W zakładce Biblioteka można przejrzeć również wcześniejsze wykazy nabytków.

 

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki została przyznana Annie Oleńskiej i Dorocie Piramidowicz za książkę KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W PIŃSKU, napisana z udziałem Katarzyny Kolendo Korczak, Zbigniewa Michalczyka, Katarzyny Uchowicz i Marcina Zglińskiego.

26 stycznia b.r., godz. 11:00, prof. Grzegorz Zieziula, IS PAN, Władysław Żeleński – długie życie muzycznego konserwatysty (Link do Teams)
26 stycznia b.r., godz. 13:00, Prof. Ewa Manikowska, IS PAN, Fotografia i tworzenie polskiej tożsamości kulturowej w okresie zaborów (Link do Teams)

 

W dniu 4 lutego 2021 roku o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Hajduk pt. Santi Gucci Fioretnino: artysta-przedsiębiorca w Polsce w XVI wieku. Promotorem jest prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa z Instytutu Sztuki PAN,

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Banery
Zarządzenia Dyrekcji IS PAN

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i Zarządzeniem Dyrekcji IS PAN z dnia 16.03.2020 r. kontakt z sekretariatem instytutu dostępny jest wyłącznie drogą mailową (ispan@ispan.pl).

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora, w związku z  rozprzestrzenianiem się epidemii Coronawirusa (COVID-19), Biblioteka i Zbiory Instytutu Sztuki PAN  pozostają niedostępne do odwołania.

Projekty międzynarodowe


Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować mgr Joannę Królikowską do zatrudnienia w IS PAN na stanowisko doktorantka-stypendystka finansowane ze środków grantu NCN "SONATA BIS 7" (2017/26/E/HS2/00357).

Biuletyn Informacji Publicznej