Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Szanowni Państwo, w imieniu Dyrekcji Instytutu Sztuki PAN i  Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt zapraszam na wykład profesora Iana Wooda pt. Bruno of Querfurt and the Practice of Mission,
24 maja 2017 r., Sala Sobieskich, ul. Długa 26,

25 maja 2017 (czwartek), godz. 11, Zakład Historii Teatru,
Monika Chudzikowska: Projekty scenograficzne braci Pronaszków w zbiorach lwowskich.

Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych - doktorantów i młodszych pracowników naukowych, do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji:

Instytut Sztuki PAN zaprasza na konferencję naukową "KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET", która obędzie się w siedzibie Instytutu Sztuki PAN (ul. Długa 26/28, Warszawa), w dniach 23-24 listopada 2017.

"Warszawa dwudziestolecia międzywojennego w powojennym i współczesnym teatrze. Inspiracje – nawiązania – kontynuacje". Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 8–9 listopada 2017. Czytaj więcej

 

Magdalena Hasiuk, Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65630-39-1
   WIĘCEJ INFORMACJI

Ewa Partyga, Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65630-36-0.

Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of
Dissemination and Influence
, Warsaw: Liber Pro Arte 2016. Read online (pdf)

 

 

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki

 

     

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.