Nowa pozycja w serii Monumenta Musicae in Polonia

Stanisław Sylwester Szarzyński, Opera omnia, wyd. Marcin Szelest (= Monumenta Musicae in Polonia, red. Barbara Przybyszewska-Jarmińska,  seria/ series A: Opera omnia), IS PAN, Warszawa 2016, tomy I-II. ISBN 978-83-65630-07-0.