Nagroda im. profesora dr. Jerzego Łozińskiego

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki została przyznana Annie Oleńskiej i Dorocie Piramidowicz za książkę KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W PIŃSKU, napisana z udziałem Katarzyny Kolendo Korczak, Zbigniewa Michalczyka, Katarzyny Uchowicz i Marcina Zglińskiego.

Publikacja jest tomem serii wydawanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej - cz. V: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego.
W opinii członka jury nagrody, prof. Piotra Korduby, "Książka ta wyróżnia się spośród nadesłanych propozycji skrupulatnością przedsięwzięcia [...] Zebrana w publikacji fachowa wiedza jest nie tylko wynikiem wnikliwych studiów obiektu, ale także bardzo rozległych kwerend zarówno w polskich jak i w białoruskich, litewskich i rosyjskich archiwach oraz innych instytucjach (bibliotekach i muzeach). Dzięki nim w pracy pojawiło również wiele bardzo interesujących przekazów ikonograficznych. Rozmach tych kwerend jest imponujący i przekłada się na bardzo wysoki poziom merytoryczny tego monograficznego opracowania".