Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Sztuki PAN

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Sztuki PAN w Warszawie wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2019 z dnia 14 maja 2019 roku, wyłoniła kandydaturę dr hab. Ewy Dahlig-Turek, prof. IS PAN na dyrektora Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 lipca 2019 roku powołał dr hab. Ewę Dahlig-Turek, prof. IS PAN na dyrektora Instytutu Sztuki PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 czerwca 2023 roku.