Seminarium o twórczości Zygmunta Krasińskiego

W dniach 20-21 lutego 2019 w Sali Sobieskich odbędzie się interdyscyplinarne seminarium z cyklu Nowe fragmenty, poświęcone dramaturgii i filozofii Zygmunta Krasińskiego.

 
 fot. CBN Polona

         W ramach cyklicznego seminarium Nowe fragmenty, organizowanego przez dr hab. Jagodę Hernik Spalińską, prof. IS PAN i prof. dra hab. Jarosława Gajewskiego, interdyscyplinarne grono badaczy i artystów podejmuje refleksję nad współczesną i dawną kulturą, przyglądając się jej przez pryzmat Fragmentów dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa. Najbliższe spotkanie poświęcone będzie różnym aspektom dramaturgii i filozofii Zygmunta Krasińskiego. Wystąpienia prelegentów mają charakter zaproszenia do otwartej, interdyscyplinarnej dyskusji:


ŚRODA 20 lutego 2019

10. 00 – 10.45    RAFAŁ WĘGRZYNIAK (Wrocław)
                           Miłość w obliczu katastrofy
dyskusja do godz. 13.30

14.30 – 15.15    PROF. MAGDALENA SAGANIAK (UKSW, Warszawa)
                          Zygmunt Krasiński: miłość, przyjaźń, Symphilosophie
dyskusja do godz. 18.00


CZWARTEK 21 lutego 2019

10.00 – 10.45     PROF. ANDRZEJ FABIANOWSKI (UW, Warszawa)
                           Miłość do dziatek
dyskusja do godz. 13.30

14.30 – 15.15    PROF. JAROSŁAW GAJEWSKI (AT, Warszawa)
                          Miłość na jeziorze Como
dyskusja do godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.
Przewidywany jest bufet w trakcie seminarium oraz obiad podczas przerwy. Ponieważ catering będzie porcjowany, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia udziału i zaznaczenie rodzaju posiłku (cena porcji mięsnej lub wegetariańskiej 17 zł.). Adres kontaktowy: jagoda.hernik-spalinska@ispan.pl.