Film podsumowujący projekt HERA

Krótki film podsumowujący trzyletni projekt HERA "Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe", wyprodukowany przez Instytut Sztuki PAN.

https://www.youtube.com/watch?v=0IZbFLcLsyo