Ukazał się nowy numer "Kontekstów" (1-2/2020)

ARCHIWA

2020/1-2
Rocznik: LXXIV (328-329)
Spis treści
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 40 zł

Zapraszamy do lektury!