Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6
Aktualności

Przedstawiamy spis majowych nabytków Biblioteki.

W zakładce Biblioteka można przejrzeć również wcześniejsze wykazy nabytków.

 

Dn. 25 czerwca b.r. (wtorek), godz. 13:00, dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak, IS PAN, Polscy kompozytorzy i Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej w dwudziestoleciu międzywojennym.  Link do TEAMS. Zapraszamy na ostatnie seminarium przed wakacjami!  

25 czerwca 2024 (wtorek), godz. 11:00, IS PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich, prof. dr Antonio Chemotti (KU Leuven, Alamire Foundation, KBR), Who Sang Italian Madrigals in Early Modern Frankfurt an der Oder? Clues from the University of Warsaw Library

Dn. 2-4 grudnia 2024 r., Instytut Sztuki PAN, Warszawa, ul. Długa 26/28. Zob. opis konferencji

Rocznik 69 (2024) nr 1 (272)

Numer w otwartym dostępie


Spis treści

  

 

  

Czwarty zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2023 można czytać w  wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana będzie niebawem dostępna w księgarni IS PAN.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
     
     
     
     
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Dyrekcja Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko specjalista w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

Biuletyn Informacji Publicznej