"Konteksty" 1-2/2021

Ramy świadectwa - Ludwik Stomma - Słup ze słów

2021/1-2
Rocznik: LXXV (332-333)
Spis treści

Przeczytaj wstęp do numeru
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 40 zł

Zapraszamy do lektury!