Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

W dniu 5 października 2023 roku o godz. 11:30 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Antoniego Michnika pt. Brzmienie I wojny światowej, czyli audiosfera nowoczesnego wydarzenia performatywnego, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Duniec.

10 października 2023 (wtorek), godz. 13.00, Instytut Sztuki PAN, Sala Sobieskich, Prof. Dr. Rūta Stanevičiūtė (Litewska Akademia Muzyki i Teatru w Wilnie) wygłosi wykład Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej jako platforma dla młodych kompozytorów: dawniej i obecnie

W dniu 12 października 2023 roku o godz. 12:00 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Bendkowskiego pt. Nagrobki gotyckie królów Polski w Poznaniu i Krakowie, napisanej pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Jurkowlańca, prof. IS PAN 

W dniu 13 października 2023 roku o godz. 13.00 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Ziółkowskiego pt .Kult maryjny w średniowiecznej liturgii krzyżackiej na przykładzie śpiewów godzin kanonicznych, napisanej pod kierunkiem  dr. hab. Pawła Gancarczyka, prof. IS PAN. 

W dniu 17 października 2023 roku o godz. 13.00 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sypczuka pt. „Wielkie dzieło inwentaryzacji”. Działalność Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków

Sztuki w II Rzeczypospolitej i jego znaczenie dla badań i ochrony i zabytków, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej-Kiljańczyk.

 

W dniu 19 października 2023 roku o godz. 12.00 w Instytucie Sztuki PAN, ul. Długa 28, Sala im. Starzyńskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Gawrońskiej-Oramus pt. Malarstwo florenckie między Ficinem a Savonarolą, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. ks. Andrzeja Witko.

 

Rocznik 68 (2023) nr 3 (270)
Spis treści

  

 

  

Numer 123 (2023) nosi tytuł "Tempo i rytm".

Zobacz zawartość tomu.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 lipca 2023 r.  powierzy  dr hab. Ewie Dahlig-Turek, prof. IS PAN funkcję dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2027 r.

Biuletyn Informacji Publicznej