47. Konferencja Muzykologiczna ZKP

Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji 
IS PAN, 25–27 października 2018. Program