Zakład Muzykologii zaprasza na wykład

5 czerwca 2018 (wtorek), godz. 11.00, Instytut Sztuki PAN, Sala Sobieskich
Prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
Wątki polskie w muzyce kompozytorów zagranicznych XIX wieku – próba systematyki

Prowadzenie: dr Jolanta Guzy-Pasiak