Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Joanna Krakowska, PRL. Przedstawienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Teatralny, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64822-82-7

 

 

 

 

Ze względu na przeprowadzaną w sekretariacie archiwizację dokumentów w dn. 10.01.2017 - 20.01.2017 r. sekretariat będzie czynny dla interesantów w godzinach: 12:00-16:00.

TWÓRCY – ŹRÓDŁA – ARCHIWA
I Konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą” zorganizowana przez Zakład Muzykologii IS PAN
Warszawa, 25–26 stycznia 2017, IS PAN, ul. Długa 26, Sala konferencyjna im. Sobieskich. Program
 

26 stycznia 2017 (czwartek), godz. 11.00, w Zakładzie Historii i Teorii Teatru.
Marta Hoffmann: Ludwik II Bawarski i Ryszard Wagner. Baśniowe zamki króla jako rekonstrukcja scenografii do oper Wagnera.

IS PAN oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie mają zaszczyt zaprosić historyków sztuki – doktorantów i młodych naukowców, do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności (Warszawa, 18–19 maja 2017 roku).

Nabór na Studia Podyplomowe w unikatowej w skali kraju specjalizacji Historia muzyki z elementami współczesnej kultury muzycznej. Początek zajęć 4/5 marca 2017 roku. Szczegóły w zakładce rekrutacja

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 1 stycznia odszedł od nas Aleksander Jackowski, antropolog i historyk sztuki, twórca epokowych prac o sztuce ludowej, l’art brut, naiwnej, autor licznych prac poświęconych folklorowi, tradycji i dziedzictwu kulturowemu. W latach 1952-1990 był redaktorem kwartalnika „Polska Sztuka Ludowa” a od 1991 do 1998 roku „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”. Do 1984 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Sztuki Nieprofesjonalnej w Instytucie Sztuki PAN. Był członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

- Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,  Stowarzyszenia Liber Pro Arte i redakcji kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”.

Stanisław Sylwester Szarzyński, Opera omnia, wyd. Marcin Szelest (= Monumenta Musicae in Polonia, red. Barbara Przybyszewska-Jarmińska,  seria/ series A: Opera omnia), IS PAN, Warszawa 2016, tomy I-II. ISBN 978-83-65630-07-0.  

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
       
       
         

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.