Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Dn. 23 czerwca 2016, godz. 10.30, Sala im. Sobieskich, ul. Długa 26. Porządek obrad

Zapraszamy na spotkanie poświęcone  „Pamiętnikowi Teatralnemu” 2015 z. 3–4 oraz książce Dzieła dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego. 28 VI o 13.00 w Sali Starzyńskiego.

Zaproszenie

Instytut Sztuki PAN uruchamia w roku akademickim 2016/2017 Studia Podyplomowe „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”. Otwarcie rekrutacji: 15 maja 2016 r.  zob. więcej

Dokumenty należy składać do 14 lipca b.r. osobiście lub listem poleconym na adres:
Sekretariat Studium Doktoranckiego, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa (zob. też stronę Studium Doktoranckiego IS PAN). Kandydaci zobowiązani są do wcześniejszego skontaktowania się z wybranym promotorem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z majowymi nabytkami Biblioteki.

Zespół "The Sixteen" (dyr. E. Dougan) dokonał pierwszego nagrania kompletnej wersji Missa super Iniquos odio habui Marenzia, odnalezionej przez Barbarę Przybyszewską-Jarmińską, a także utworów Pacellego z przygotowanej przez nią edycji Sacrae cantiones wydanej w instytutowej serii Monumenta Musicae in Polonia

 

Konsorcjum muzykologów otrzymało grant badawczy „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe” (SoundMe). Kierownikiem grupy polskiej jest dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN. Oprócz Instytutu Sztuki PAN w grancie wezmą udział badacze w uniwersytetów w Utrechcie, Cambridge, Heidelbergu i Pradze.

Jury "Fonogramu Źródeł 2015" przyznało nagrodę specjalną za wybitne zasługi dla polskiej fonografii Jackowi Jackowskiemu, inicjatorowi i współtwórcy, wraz ze współpracownikami Zbiorów Fonograficznych IS PAN, serii wydawniczej, w ramach której w ubiegłym roku ukazały się dwa albumy: "Melodie stamtąd" i "Rozpoczął tedy fonograf zbieranie melodii podhalańskich..."

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
       
       
         

 


 

Banery
Konkursy

Required qualifications

• PhD in musicology
• proven experience in research into 15th- and 16th-century music
• familiarity with issues in research into the musical culture of Italy and Central Europe 
• proficiency in English (knowledge of Polish is not essential, but will be an asset)
• ability to work as part of an international team
 
Wydarzenia

Międzynarodowy projekt HERA (Humanities in the European Research), w którym bierze udział dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN. Kierownik projektu: Prof. Vjera Katalinić (Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk, Zagrzeb). Zob. też blog MUSMIG

W ramach priorytetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru"  w Zbiorach Specjalnych/Dokumentacji Teatru Instytutu Sztuki PAN została rozpoczęta digitalizacja unikalnego zespołu recenzji i esejów teatralnych z prasy polskiej z lat 50.–90. XX w.

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.