Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN

Komisja konkursowa po przesłuchaniu kandydatów w dniu 17 maja 2023 r. postanowiła pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia.