Wykłady Studium Doktoranckiego IS PAN

4 grudnia 2018

  • Prof. Jarosław Komorowski, IS PAN, Jan Potocki, czyli Rękopis znaleziony na Podolu, godz. 11,00-12,30
  • Dr Grzegorz Piotrowski, Wydz. Filolog. UGd, Syndrom Pogorelicia. O performatywności wykonań muzycznych, godz. 13,00-14,30