Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Instytut Sztuki PAN otrzymał w najnowszej ocenie parametrycznej ponownie najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju (na 993 oceniane). Zob. komunikat MNiSW

Rocznik: LXXI (318)

Spis treści

Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 20 zł

  

 

 

26 października (czwartek) o godz. 12:00, w Sali im. J. Starzyńskiego, odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Historii Sztuk Plastycznych.
Dr Piotr Lasek przedstawi referat pt. Zamek w Płocku. Dzieje budowlane do czasów Potopu. Prowadzenie zebrania: prof. IS PAN Andrzej J. Baranowski

Książka PRL. Przedstawienia Joanny Krakowskiej została uhonorowana Nagrodą im. Jerzego Giedroycia przyznawaną za monografie "oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań".  GRATULUJEMY!

W dniach 25-27 października, w Instytucie Sztuki PAN, w sali im. Sobieskich, odbędzie się konferencja naukowa "Staged Otherness. Human Oddities in Central and Eastern Europe, c. 1850-1939". Obrady są otwarte dla publiczności.
Więcej informacji na stronie konferencji: https://stagedotherness.wordpress.com/

Dn. 30 października 2017 o godz. 14.00 w sali im. J. Starzyńskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gugały pt. Do czego artyście potrzebna jest przeszłość? O eksperymentach optycznych Davida Hockneya. Promotor: dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska,

"Warszawa dwudziestolecia międzywojennego w powojennym i współczesnym teatrze. Inspiracje – nawiązania – kontynuacje". Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 8–9 listopada 2017.

Instytut Sztuki PAN zaprasza na konferencję naukową "KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET", która obędzie się w siedzibie Instytutu Sztuki PAN (ul. Długa 26/28, Warszawa), w dniach 23-24 listopada 2017.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki

 
 

 

   
   

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.