Ukazała się książka ze wstępem i w opracowaniu Wojciecha Świdzińskiego

Andrzej Włast, Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923–1924, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Świdziński, "Biblioteka Kwartalnika Filmowego", Warszawa 2017. 

Czytaj więcej.