Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 37 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6 7 8
Aktualności

Samorząd Doktorantów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych - doktorantów i młodszych pracowników naukowych, do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji:

Instytut Sztuki PAN zaprasza na konferencję naukową "KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET", która obędzie się w siedzibie Instytutu Sztuki PAN (ul. Długa 26/28, Warszawa), w dniach 23-24 listopada 2017.

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową "Pułapki języka reprezentacji w sztuce i instytucji", która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017, w sali im. Jadwigi i Mariana Sobieskich w Instytucie Sztuki PAN przy ul. Długiej 26.
                                                                                PROGRAM KONFERENCJI

 

 

"Warszawa dwudziestolecia międzywojennego w powojennym i współczesnym teatrze. Inspiracje – nawiązania – kontynuacje". Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 8–9 listopada 2017. Czytaj więcej

 

Magdalena Hasiuk, Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65630-39-1
   WIĘCEJ INFORMACJI

Ewa Partyga, Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65630-36-0.

Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of
Dissemination and Influence
, Warsaw: Liber Pro Arte 2016. Read online (pdf)

 

 

Zapraszamy do przejrzenia nabytków Biblioteki z kwietnia.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki

 

     

 


 

Banery
Wydarzenia

Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN

Konkursy
Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.