Ukazała się edycja korespondencji Chybińskiego z Chomińskim w opr. Małgorzaty Sieradz

Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952. Opr., wstęp i komentarze M. Sieradz. Warszawa 2016 s. 345. ISBN 978-83-65630-18-6