Uchwała Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie poparcia uchwały Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Rada Naukowa Instytutu Sztuki PAN podziela stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dn. 26 kwietnia 2023 r. w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking. 

Wolność badań naukowych jest wartością nadrzędną gwarantowaną art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie próby jej ograniczania należy uznać za niedopuszczalne. Uchwała