Uchwała Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN ws. poparcia dla środowiska nauczycielskiego

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie poparcia dla środowiska nauczycielskiego


 

Jako przedstawiciele społeczności naukowej, w trosce o poziom edukacji w Polsce, wyrażamy poparcie dla postulatów strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty. Jednocześnie dajemy wyraz zaniepokojeniu z powodu niepodejmowania autentycznego dialogu ze strony władz państwowych w sprawie tych postulatów.