Szkoła Doktorska Anthropos - współpraca międzynarodowa

Przyszli doktoranci Szkoły Doktorskiej Anthropos będą mogli wziąć udział w międzynarodowej wymianie stypendialnej w ramach programu PROM finansowanego ze środków, które IH PAN otrzymał w konkursie zorganizowanym przez NAWA.