Sympozjum historyków muzyki II poł. XVIII i XIX wieku

30 maja1 czerwca 2023, IS PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich. Sympozjum zorganizowane przez Zakład Muzykologii IS PAN,  pod patronatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Zob. program. Zapraszamy!