Seminarium Doktoranckie prof. Lidii Kuchtówny

21 marca 2019 (czwartek), godz. 12 w Muzeum Teatralnym (spotkanie przy wejściu głównym do Teatru Wielkiego).
Zbigniew Mich: O teatrze miniaturowym - w Teatrze Wielkim.