Instytut Sztuki PAN
to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

W najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IS PAN otrzymał najbardziej prestiżową kategorię „A+”, przyznaną jedynie 47 jednostkom w kraju.

1 2 3 4 5 6
Aktualności

W dniu 28 października 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Oczkowskiej pt. Brak. Kategoria nieobecności w fotografii na przykładzie trzech cykli fotograficznych polskich artystek z lat 1997-2009. Promotorem jest dr hab. Marta Leśniakowska, prof. IS PAN,

W dniu 30 października 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii Smolarskiej pt. Ekologie teatru. Analiza relacyjna instytucji teatru z perspektywy rzemieślników teatralnych. Promotorem jest prof. dr hab. Tomasz Kubikowski z Akademii Teatralnej w Warszawie,

ARCHIWA

2020/1-2
Rocznik: LXXIV (328-329)
Spis treści
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte
ISSN 1230-6142 Indeks 369403
Cena: 40 zł

Zapraszamy do lektury!

  

Zapraszamy do lektury drugiego tegorocznego "Pamiętnika Teatralnego". Cały zeszyt dostępny jest bezpłatnie w wersji online na portalu czasopism IS PAN. Wersję drukowaną można kupić w salonach empik, księgarni Prospero i w IS PAN. Rocznik: LXIX (274)

 

Rocznik 65 (2020) nr 3 (258)

Spis treści


Wydawca: Instytut Sztuki PAN
PL ISSN 0027-5344 Indeks 330965
Cena: 18 zł

Dostępna jest już lista wrześniowych nabytków bibliotecznych. W zakładce Biblioteka można przejrzeć również wcześniejsze wykazy nabytków.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Banery
Zarządzenia Dyrekcji IS PAN

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i Zarządzeniem Dyrekcji IS PAN z dnia 16.03.2020 r. kontakt z sekretariatem instytutu dostępny jest wyłącznie drogą mailową (ispan@ispan.pl).

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora, w związku z  rozprzestrzenianiem się epidemii Coronawirusa (COVID-19), Biblioteka i Zbiory Instytutu Sztuki PAN  pozostają niedostępne do odwołania.

Projekty międzynarodowe


Międzynarodowe projekty badawcze HERA realizowane przez pracowników Zakładu Muzykologii IS PAN

SoundMe. Kierownik projektu: prof. Karl Kügle (Utrecht), kierownik zespołu: dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

MusMig. Project leader: Prof. Vjera Katalinić (Zagrzeb), team leader: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Biuletyn Informacji Publicznej