Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie naukowym Teatr Węgajty

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować mgr Joannę Królikowską do zatrudnienia w IS PAN na stanowisko doktorantka-stypendystka finansowane ze środków grantu NCN "SONATA BIS 7" (2017/26/E/HS2/00357).