Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska naukowe

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska naukowe w projekcie "Teatr Węgajty – 35 lat teatru antropologicznego i poszukiwań społeczno-kulturowych" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS).

Komisja zarekomendowała dr Justynę Biernat i dr Katarzynę Kułakowską do zatrudnienia w IS PAN na stanowiska typu post-doc finansowane ze środków grantu NCN SONATA BIS.


Komisja zarekomendowała mgr Joannę Kocembę do zatrudnienia w IS PAN na stanowisko doktorant-stypendysta finansowane ze środków grantu NCN SONATA BIS.