Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6 7
Aktualności

28 listopada 2023 (wtorek), godz. 13:00 (ONLINE), dr Joanna Szymajda, IS PAN, Migracje idei i ciał – transnarodowe ścieżki tańca współczesnego. Zapraszamy! Link do TEAMS
 

Dn. 30 listopada 2023 r.,  godz. 10.00, ONLINE. Porządek obrad

12 czerwca 2023 roku Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN powołała Komisję ds. wdrożenia Planu Równości Płci w Instytucie Sztuki PAN w składzie:

Rocznik 68 (2023) nr 3 (270)

Numer w otwartym dostępie
  

 

  

Numer 123 (2023) nosi tytuł "Tempo i rytm".

Zobacz zawartość tomu.

Trzeci zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2023 można czytać w  wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana jest dostępna w księgarni IS PAN.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 lipca 2023 r.  powierzy  dr hab. Ewie Dahlig-Turek, prof. IS PAN funkcję dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2027 r.

Biuletyn Informacji Publicznej