Ruszyła rekrutacja na Studia Podyplomowe IS PAN

Otwarty nabór na studia podyplomowe IS PAN.

Aplikacje przyjmujemy do końca września 2021. Do wyboru: historia sztuki, sztuka nowoczesna, historia muzyki, teatrologia podstawowa oraz zaawansowana (Krytyka teatralna), filmoznawstwo kurs podstawowy. Zapraszamy!