Instytut Sztuki PAN

to interdyscyplinarna placówka badawcza, do której zadań należy badanie i dokumentacja polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

 

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce.

1 2 3 4 5 6
Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z listą listopadowych nabytków Biblioteki.

 

12 czerwca 2023 roku Dyrekcja Instytutu Sztuki PAN powołała Komisję ds. wdrożenia Planu Równości Płci w Instytucie Sztuki PAN w składzie:

Dn. 5 grudnia 2023, godz. 11:00, IS PAN, ul. Długa 28, sala im. J. Starzyńskiego. Sesja naukowa „MEMENTO 2023”, Notturni. Temat nocy we współczesnej twórczości kompozytorskiej (IS PAN i Uniwersytet Muzyczny im . Fryderyka Chopina - Katedra Edukacji Muzycznej). 

W dniu 12 grudnia 2023 (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się Seminarium online Sztuka po 1945 roku - nowe badania, nowa metodologia. Dr Marta Ziętkiewicz przedstawi swoje badania Polityzacja rodzinnych kolekcji fotografii Żydów polskich po 1989 r.
 

Rocznik 68 (2023) nr 3 (270)

Numer w otwartym dostępie
  

 

  

Trzeci zeszyt "Pamiętnika Teatralnego" z rocznika 2023 można czytać w  wersji online na portalu czasopism Instytutu Sztuki PAN. Wersja drukowana jest dostępna w księgarni IS PAN.

Wydawnictwa IS PAN
Nowe książki
 
 
 


 

Najwyższa kategoria "A+" dla Instytutu Sztuki PAN

Z radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, Instytut Sztuki PAN po raz trzeci otrzymał najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki o sztuce

 

Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych przez Instytut Sztuki PAN dostępne są TUTAJ.

Konkursy

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 lipca 2023 r.  powierzy  dr hab. Ewie Dahlig-Turek, prof. IS PAN funkcję dyrektora Instytutu Sztuki PAN z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2027 r.

Biuletyn Informacji Publicznej