Prawo (do) tańca – konteksty estetyczne, kulturowe i polityczne

12 października 2022, IS PAN, ul. Długa 26, Sala im. Sobieskich. Międzynarodowa konferencja naukowa towarzysząca 21. Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Tańca i Performansu CIAŁO/UMYSŁ. Organizatorzy: 
Instytut Sztuki PAN oraz Fundacja Ciało/Umysł. Program


W programie łączącym środowiska akademickie i artystyczne znajdują się zarówno referaty naukowe jak i formy lecture-performance oraz panel dyskusyjny. Chcemy przyjrzeć się wybranym obszarom relacji taniec-struktury władzy, władzy rozumianej szeroko, nie tylko jako polityczny reżim, ale także prawo widza do sądzenia, relacje władzy w środowisku, dysponowanie własnym ciałem, prawo do bycia na scenie, etc.