Otwarte Seminarium Zbiorów Fonograficznych

Pracownicy i współpracownicy Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN serdecznie zapraszają na otwarte seminarium pt. Etnomuzykolog-muzyk-dokumentalista-archiwist.  Problem interdyscyplinarności w kontekście prac nad zachowaniem dziedzictwa etno-fonograficznego. 28.03.17, g. 10:00. Zobacz Program Seminarium