Obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w Sali im. Juliusza Starzyńskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Majerczyk pt. Tradycje muzyczne Zagórzan. Promotorem jest prof. Zbigniew Przerembski z Uniwersytetu Wrocławskiego,

recenzentami są: prof. Karol Daniel Kadłubiec z Uniwersytetu Ostrawskiego i dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Sztuki PAN.