Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 13 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Fedorowicz-Jackowskiej pt. Nieuznana rewolucja. Studium historyczne i bibliograficzne publikacji ilustrowanych fotograficznie na ziemiach polskich (1856-1883). Promotorem jest dr hab. Ewa Manikowska,

recenzentami są: dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Tomasz de Rosset, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Maciej Szymanowicz, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu..

Obrona odbędzie się w Instytucie Sztuki PAN, ul.  Długa 28, w sali im. Juliusza Starzyńskiego.

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Sztuki PAN. Rozprawa, jej streszczenie i recenzje są dostępne na stronie internetowej BIP Instytutu Sztuki PAN.