Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 20 października 2021 roku o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Słobody pt. Ucieleśniona uważność w praktykach tańca współczesnego w perspektywie krytycznych studiów nad tańcem. Promotorem jest prof. dr hab. Krystyna Duniec z Instytutu Sztuki PAN,

recenzentami są: dr hab. Agata Chałupnik z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Wojciech Klimczyk z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obrona odbędzie się w Instytucie Sztuki PAN, ul.  Długa 28, w sali im. Juliusza Starzyńskiego.

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Sztuki PAN.